عفونت بافت نرم »

صدمات بافت نرم چه چیزهایی هستند؟

صدمات بافت نرم چه چیزهایی هستند؟

klog نوامبر 18, 2017 0

صدمات بافت نرم شامل آسیب دیدگی پوست، عضله، تاندون، یا رباط در بدن می شوند. این موارد نه شکستگی هستند، که آسیب دیدگی بافت سخت (استخوان) را شامل می شود، و نه آسیب دیدگی

بیشتر بخوانید »