عالم برزخ چگونه عالمی است »

آیا مردگان از عالَم برزخ با زندگان در این دنیا، ارتباط دارند؟

آیا مردگان از عالَم برزخ با زندگان در این دنیا، ارتباط دارند؟

مریم ایرانی فوریه 25, 2018 0

انسانهايي که از اين دنيا مي روند تا چه حد از اعمال ما آگاهند؟ ميزان آگاهي آنها به چه عواملي وابسته است؟ آگاهي آنها از چه طرفي است؟ آگاهي شان از چه زماني آغاز

بیشتر بخوانید »