روش محاسبه خمس »

میزان خمس چگونه محاسبه می گردد

میزان خمس چگونه محاسبه می گردد

مریم ایرانی می 7, 2018 0

هر گاه شخصی درآمد خود را – اگر تا سر سال خمسی می ماند و متعلق خمس واقع می شود – سرمایه گذاری نمود به اصل آن سرمایه و به سود حاصل از آن

بیشتر بخوانید »