بارداری در ماه رمضان »

آیا بارداری و انعقاد نطفه در ماه رمضان گناه است؟

آیا بارداری و انعقاد نطفه در ماه رمضان گناه است؟

مریم ایرانی ژوئن 8, 2018 0

پاسخ: انعقاد نطفه در بعضي از روزهاي يا شب ها كراهت دارد و در بعضي از زمان ها بسيار خوب است. ماه رمضان هم از این قاعده استثناء نیست. لذا ما مواردی را که

بیشتر بخوانید »