انواع غسل »

آشنایی با غسل های واجب بانوان

آشنایی با غسل های واجب بانوان

مریم ایرانی فوریه 23, 2018 0

در صورت وجوب دو غسل یا چند غسل واجب(و نیز مستحب با واجب را) می‏توان به نیت همه آنها یك غسل به جا آورد و یا این که آنها را جدا جدا انجام داد.هر

بیشتر بخوانید »