اشعار مبعث پیامبر اکرم »

اشعار مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اشعار مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

klog آوریل 25, 2017 0

این ندا آید ز سوی خالق ارض و سما اِقرأ بسم ربّک الّذی خلق یا مصطفی  ای رسول ِ،حیّ سرمد،جان فدایت،یا محمد یا محمد یا نبی یا مصطفی یا مصطفی… بعثت است و موج

بیشتر بخوانید »