ازدواج در دوران سالمندی »

دانستنی های ازدواج در دوران سالمندی

دانستنی های ازدواج در دوران سالمندی

مریم ایرانی می 26, 2018 0

سالمندان بیش از آنکه به پول و مال نیازمند باشند، به توجه، عواطف انسانی، تکریم و احترام نیاز دارند که این نکته مهم در آیات مختلف قرآن کریم هم مورد تاکید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید »