اختلال خودزشت انگاری »

اختلال خود زشت پنداری! مهربان‌تر به آینه زل بزن

اختلال خود زشت پنداری! مهربان‌تر به آینه زل بزن

مریم امینی اکتبر 24, 2017 0

وقتی در آینه نگاه می کنید، خود را چگونه می بینید؟ زشت یا زیبا؟ تا به حال به زیباتر شدن فکر کرده اید؟ در طول تاریخ تمدن بشر، سلیقه انسان تغییرات زیادی داشته است.

بیشتر بخوانید »